เข้าสู่ "สังคมไร้เงินสด" ได้ง่ายๆ..

"MINERTA2GO"

ทางเลือกใหม่ของคุณ

แอพพลิเคชั่นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้คนกับธนาคาร และการชำระเงินไว้ด้วยกัน

เพื่อลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง

รับ - ส่ง เหรียญ

กระเป๋าอัจฉริยะ

ความปลอดภัย

ฟรีค่าธรรมเนียมรับ-ส่ง

รายการอัตโนมัติ

ตรวจสอบยอดได้

คิวอาร์โค๊ต

รวจเร็ว ฉับไว

รับ - ส่งหากัน ฟรี!!

ไม่มีค่าธรรมเนียม